دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-131 
ارزیابی امکان تعدیل اثر منفی تنش محدودیت آبی بر رشد و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با تغییر تاریخ کاشت

صفحه 1-23

علیرضا یزدانی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ محسن عدالت


ارزیابی کارآیی جذب و استفاده پتاسیم در ژنوتیپ‎های پنبه

صفحه 59-81

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر


ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش

صفحه 59-81

برزو کازرانی؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضان‌پور؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی اسکندری


ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری

صفحه 103-120

مرضیه اتحادپور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ بهروز گلعین؛ محمدرضا نقوی


کاربرد پردازش تصویر برای برآورد خسارت سرما بر میوه انبه

صفحه 127-131

منصوره شمیلی؛ محمودرضا گلزاریان؛ پیمان آذرکیش؛ امید دوستی ایرانی