اثر کیفیت نور بر برخی از خصوصیات نشا ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Light Quality on Some Characteristics of Transplant of Different Tomato (Lycoperisicum esculentim) Cultivars

نویسندگان [English]

  • M. Soleimani 1
  • N. Alemzadeh Ansari 2
  • P. Hassibi 3
1 1. M. Sc. Graduate, Department of Horticultural Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agronomy, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Effect of different light spectral quality; red (R), blue (B), red- blue (RB), white (W) from diodes and fluorescent lamps- tungsten (FT) on growth and development of transplants of four tomato cultivars; Ameera, Valouro, Karoon and Pamela, was studied. The experiment was carried out as factorial arrangements in completely randomized design with three replications. The results showed that most of the studied characteristics of transplants were affected by cultivar × light quality interaction. The tallest transplant height (16.63 cm) was observed in cv. Pamela under R, and the shortest (6.09 cm) in cv. Valouro under RB. The highest stem diameter (3.97 mm) belonged to cv. Karoon under RB, and the lowest stem diameter (2.02 mm) was measured in cv. Valauro under FT. The greatest leaf dry weight (0.27 g) was observed in cv. Karoon under RB, and the lowest (0.22 g) in cv. Valouro under R. The highest root dry weight (0.102 g) belonged to cv. Pamela under RB, and the least (0.02 g) in cv. Valouro under FT. In conclusion, blue (B) and Red- Blue (RB) lights can be used for producing tomato transplant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tomato
  • light- emitting diodes
  • artificial light
  • growth room
  • chlorophyll
Velez-Ramirez, A. I., van Ieperen, W., Vreugdenhil, D.,  and Millenaar, F. F. 2011. Plants under continuous light. Trends in Plant Science 16 (6): 310-318.

 

 

Fan, X., Zang, J., Xu, Z., Guo, S., Jiao, X., Liu, X., and Gao, Y. 2013. Effects of different light quality on growth, chlorophyll concentration and chlorophyll biosynthesis precursors of non-heading Chinese cabbage (Brassica campestris L.). Acta Physiologiae Plantarum 35 (9): 2721-2726.

 

 

Lin, K. H., Huang, M. Y., Huang, W. D., Hsu, M. H., Yang, Z. W., and Yang, C. M. 2013. The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth, development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata). Scientia Horticulturae 150: 86-91.

 

 

Wang, H., Gu, M., Cui, J., Shi, K., Zhou, Y., and Yu, J., 2009. Effects of light quality on CO2 assimilation, chlorophyll-fluorescence quenching, expression of Calvin cycle genes and carbohydrate accumulation in Cucumis sativus. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 96 (1): 30-37.