دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، بهمن 1396 
تأثیر زمان و میزان کاهش تراکم‌ بوته بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

صفحه 231-248

سعید صادق‌زاده حمایتی؛ محمد خداگو ابیانه؛ پرویز فصاحت


اثر نمک‌های نیترات‌آمونیوم و کلرورکلسیم در پرآوری و بهبود کیفیت شاخساره‌‌های درون شیشه پایه‌های پررشد گلابی

صفحه 249-266

معصومه منصوریار؛ حمید عبداللهی؛ جواد عرفانی‌مقدم؛ میترا میرعبدالباقی؛ سیدعلیرضا سلامی