کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنش

دوره 35، شماره 1، تیر 1398، صفحه 59-81

برزو کازرانی؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضان‌پور؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی اسکندری


بررسی امکان کشت زمستانه ارقام بهاره کلزا در منطقه معتدل سرد کرج در شرایط تنش کم‌آبی آخر فصل

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 23-38

نادیا صفوی‌فرد؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ امیرحسین شیرانی راد؛ اسلام مجیدی‌هروان؛ جهانفر دانشیان


اثر کم‌آبیاری بر ویژگی‌های زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 89-108

اسدالله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی‌زاد


اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه انار (.Punica granatum L) رقم رباب نیریز در شرایط اقلیمی خشک

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 75-90

محمدهادی راد؛ محمدرضا اصغری؛ محمدحسن عصاره


اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد بقایای جو، زئولیت و پلیمر سوپرجاذب بر راندمان مصرف آب و عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت دوگانه در شرایط حداقل خاک‌ورزی

دوره 30، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 327-349

حمید نجفی‌نژاد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ هرمزد نقوی


ارزیابی تبادلات گازی برگ گیاه ذرت به‌هنگام استفاده از کود زیستی میکوریز تحت شرایط تنش خشکی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 47-59

محمدرضا نقاش‌زاده؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ اسلام مجیدی‌هروان؛ مسعود رفیعی؛ فرهاد رجالی؛ ندا ایمان‌طلب


اثر دو گونه قارچ میکـــوریزآربسکولار بر رشد رویشــی و جــذب فسفر پایه مکزیکن لایم (Citrus aurantifolia) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 28، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 403-417

حسن حقیقت‌نیا؛ حبیب‌اله نادیان؛ فرهاد رجالی؛ امیررضا توکلی


اثر رژیم‌های آبیاری برروی برخی خصوصیات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و عملکرد دانه هیبریدهای جدید ذرت

دوره 28، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 347-362

مهدیه سلطانی؛ فرهاد عزیزی؛ محمدرضا چائی‌چی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد


اثر تنش شوری و کم آبی بر تولید زیست توده کوشیا ( Kochia scoparia) و روند شوری خاک

دوره 27، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 417-433

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی


اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه‏ آغازگر بر خصوصیات ریشه‏ و عملکرد چهار ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 451-470

مراد شعبان؛ سیروس منصوری‌فر؛ مختار قبادی؛ رضا اشرفی پارچین


اثر کاربرد باکتری استرپتومایسس بر عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت سینگل‌کراس 260 در شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 165-181

علی ماهرخ؛ فرهاد عزیزی؛ اکرم صادقی؛ ابراهیم کریمی


ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 195-217

منوچهر دستفال؛ وحید براتی؛ یحیی امام؛ حسن حقیقت‌نیا؛ محمود رمضان‌پور


اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در مزرعه

دوره 27، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 41-55

نجمه مهرابیان مقدم؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی‌نژاد؛ کبری مقصودی


بررسی سهم وزن دانه های پایه ای و انتهایی سنبلچه در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین

دوره 25، شماره 2، خرداد 1388، صفحه 137-151

سیروس محفوظی؛ سیدشهریار جاسمی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم