دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، آبان 1392 
اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا رقم اُپرا

صفحه 429-441

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی‌زاد؛ علی‌شیر نیازی‌فرد


اثر تاریخ‏ کاشت و کاربرد آنتی‏ فریز بر عملکرد غده و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی در کشت پاییزه در منطقه جیرفت

صفحه 443-459

علی درینی؛ قدرت اله فتحی؛ محمدحسین قرینه؛ خلیل عالمی سعید؛ محسن خدادادی؛ سیدعطااله سیادت