دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، آبان 1389 
بهینه‌سازی کشت درون شیشه‌ای برای ژربرا رقم Tropic Blend

صفحه 389-401

مریم تاتاری ورنوسفادرانی؛ ناصر عسکری رابری؛ سید ضیا نصرتی


سنگ‌های فسفات ایران و جایگزینی آن‌ها به عنوان کودهای فسفاته در کشت زئوپونیک

صفحه 403-415

مریم ذوالفقاری؛ مصباح بابالار؛ روح‌انگیز نادری؛ محمدعلی عسکری؛ حسین یزدانی


استقرار و پرآوری در کشت درون شیشه‌ای دو پایه هیبرید آلو × زردآلو

صفحه 465-470

الهام وقاری‌آذر؛ اسلام مجیدی‌هروان؛ علی وطن‌پور‌ازغندی؛ جلیل دژم‌پور