کلیدواژه‌ها = شاخص برداشت
خصوصیات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر ارتفاع برش و روش‌های کاربرد نانوکلات‌های روی و کلسیم

دوره 35، شماره 2، آذر 1398، صفحه 183-201

امین نوبهار؛ معرفت مصطفوی راد؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا ولدآبادی


اثر کم‌آبیاری بر ویژگی‌های زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 89-108

اسدالله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی‌زاد


اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ تریتیکاله

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 91-117

مسعود قدسی؛ محمود ناظری؛ فهیمه رضائی


ارزیابی عملکرد دانه، ماده خشک و برخی ویژگی های کیفیت علوفه و سیلو در کشت مخلوط یونجه یکساله (Medicago scutellata) و جو بهاره (Hordeum vulgare)

دوره 28، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 277-296

علیرضا اسماعیلی؛ محمدباقر حسینی؛ مراد محمدی؛ فاطمه‌السادات حسینی‌خواه