کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تاثیر کمبود آب بر عملکرد دانه و تجمع عناصر غذایی معدنی در دانه ژنوتیپ‌های لوبیا

دوره 33، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 267-284

علی اکبر قنبری؛ سیدحسن موسوی؛ منوچهر طاهری مازندرانی


اثر زمان کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L)

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 79-91

محمدمهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی؛ امیر آینه بند؛ عیسی افشار؛ غلام رضا معاف پوریان


اثر تغذیه برگی عناصر غذایی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 103-115

حامد دولتی بانه؛ مهدی طاهری