دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، مرداد 1394 
ویژگی‌های باردهی شش ژنوتیپ امیدبخش زردآلو

صفحه 145-159

حمید رهنمون؛ جلیل دژم‌پور؛ جعفر حاجیلو


اثر نوع تربیت درخت در استحکام شاخه‌های پرتقال تامسون ناول

صفحه 187-192

ابراهیم عابدی قشلاق؛ داوود جوادی‌مجد؛ ابراهیم فرزام