دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، بهمن 1391 
تعیین گرده‌زای مناسب برای برخی از ارقام گلابی بومی ایران

صفحه 435-448

هادی زراعتگر؛ غلامحسین داوری‌نژاد؛ حمید عبدالهی


ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های نخود به رقابت با علف‌های هرز

صفحه 471-487

بابک کریمی‌ترکی؛ حمید حسنیان‌خوشرو؛ محمدرضا بی‌همتا؛ پرویز مرادی؛ هادی محمد علیپور یامچی


اهلی نمودن و پرورش قارچ صدفی وحشی (Pleurotus pulmonarius)

صفحه 489-493

فاطمه رئیسی؛ معظم حسن‌پور اصیل؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی؛ سید اکبر خداپرست


اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات میوه ارقام گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

صفحه 495-498

ابوالفضل حسن‌پور؛ ابوالقاسم حسن‌پور؛ عبدالحسین ابوطالبی


مراغه 90، رقم جدید زردآلو با عملکرد بالا و مناسب برای فرآوری و تازه خوری

صفحه 499-501

جلیل دژم‌پور؛ حمید رهنمون؛ سعداله اسکندری؛ حسین منصور‌فر؛ ناصر بوذری؛ ابراهیم گنجی‌مقدم؛ محمد زرین‌بال


اردوباد 90، رقم جدید پربارده زردآلو مناسب برای مصارف صنعتی

صفحه 503-505

حمید رهنمون؛ جلیل دژم‌پور؛ سعداله اسکندری؛ حسین منصور‌فر؛ ناصر بوذری؛ ابراهیم گنجی‌مقدم؛ محمد زرین‌بال