کلیدواژه‌ها = گلابی
اثر محیط کشت پایه، تنظیم‌کننده‌های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه‌پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)

دوره 34، شماره 2، آذر 1397، صفحه 153-170

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علیرضا فرخزاد؛ لطفعلی ناصری


مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه ولیک (Crataegus atrosanguinea) و کوئینس A

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-21

حمید عبداللهی؛ مصطفی محمدی؛ داریوش آتشکار؛ اسداله علیزاده


اثر نمک‌های نیترات‌آمونیوم و کلرورکلسیم در پرآوری و بهبود کیفیت شاخساره‌‌های درون شیشه پایه‌های پررشد گلابی

دوره 33، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 249-266

معصومه منصوریار؛ حمید عبداللهی؛ جواد عرفانی‌مقدم؛ میترا میرعبدالباقی؛ سیدعلیرضا سلامی


تعیین روش ریزازدیادی پایه‌های همگروه گلابی OH × F333 و OH × F69

دوره 27، شماره 3، آذر 1390، صفحه 297-312

فاطمه خدایی چگنی؛ حمید عبداللهی؛ احمد ارشادی؛ محمود اثنی‌عشری


کارآیی کاربرد اسید سالیسیلیک در تحریک نظام دفاع اکتسابی گیاه میزبان علیه بیماری آتشک در سیب و گلابی

دوره 25، شماره 2، خرداد 1388، صفحه 153-168

زهرا قهرمانی؛ حمید عبدالهی؛ اسلام مجیدی هروان؛ غلام رضا صالحی جوزانی