کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ متحمل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-120

مرضیه اتحادپور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ بهروز گلعین؛ محمدرضا نقوی