نویسنده = محسن موسوی نیک
تاثیر اقلیم و نظام‌هاى خاک‌ورزى بر عملکرد گندم و نخود در مناطق دیم لرستان

دوره 35، شماره 2، آذر 1398، صفحه 245-260

فرزاد زلقی؛ احمد قنبری؛ محسن موسوی نیک؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد امین آسودار