نویسنده = بهروز گلعین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-120

مرضیه اتحادپور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ بهروز گلعین؛ محمدرضا نقوی


2. اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کشت بافت گیاه بگونیا رکس

دوره 28، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-111

مریم عابدینی؛ بهروز گلعین